تاریخچه و فلسفه تاسیس کانون معلولین توانا

کانون معلولین توانا در سال 1374 به همت گروهی از معلولین شهر قزوین تأسیس گردید و در مدت کوتاه، با کمترین امکانات و با اجاره مکانی استیجاری و کوچک شروع به فعالیت نمود تا خلاء عدم وجود یک مرکز مردمی و حامی معلولان را در کشور پر نماید. کانون توانا در اولین اقدام، با شناسایی، جذب و به کارگیری معلولین نخبه و توانمند شهر قزوین و تشکیل یک تیم قوی و منسجم، نسبت به ایجاد صندوق قرض الحسنه توانا اقدام نمود تا سپرده های اندک اعضا را در این صندوق متمرکز نماید و سپس از ناحیه صندوق به سرمایه گذاری و اجرای طرح هایی با درآمدزایی کوتاه مدت و بلند مدت اقدام نماید. کانون توانا در راستای حفظ عزت و کرامت انسانی معلولین، درخولست هرگونه کمک بلاعوض را از مردم ممنوع اعلام کرد تا با تکیه بر توانایی و همت خویش بتواند در راستای اهداف فرهنگی، اجتماعی و رفاهی خود گام بردارد و برای اولین بار در کشور موسسه ای را ایجاد و سرپرستی نماید که در آن معلولیت ابزاری برای جلب ترحم و برانگیختن عواطف پاک و انسان دوستانه مردمان ایران زمین نباشد. اکنون، پس از گذشت قریب به 22 سال، کانون توانا توانسته است گام های بسیار موثری درجهت تدوین، تصویب و اجرای قوانین مربوط به معلولان و رفع محرومیت های زندگی آنان بردارد. در حال حاضر، بیش از 4200 نفر از خواهران و برادران معلول (ناشنوا - نابینا و جسمی حرکتی) به صورت پیوسته و بیش از 1000 نفر از افراد متخصص و متعهد (غیرمعلول) بطور وابسته و افتخاری در کانون عضویت دارند و به عنوان سرمایه های اصلی کانون همواره یاریگر این مرکز مردمی هستند. کانون توانا بر این باور است که معلولیت، محدودیت جسم است و همه انسان ها به نوعی محدودند و نامحدود فقط خداوند قادر و متعال است. این مرکز پیشرفت و سازندگی در جوامع بشری را حاصل محدودیت های انسان و زاییده فکر خلاق بشر می داند و در نتیجه انسان معلول را به علت محدودیت بیشتر، صاحب اندیشه والاتر و قدرت خلاقیت بیشتر می داند، هرچند که شواهد گویای آن است که در کشور ما در عمل این گونه نبوده است و متاسفانه هر میزان که معلولیت افراد بیشتر بوده، ناتوانی و محرومیت وی نیز بیشتر و بیشتر جلوه گر بوده و هست ... .....

استراتژی و اهداف کانون معلولین توانا

1- کانون معلولین توانا به دنبال شناسایی، جمع آوری و دسته بندی قوانین بین المللی و داخلی مربوط به معلولین است تا به بیش از 6 میلیون ایرانی که به نوعی دارای محدودیت های حسی، جسمی و حرکتی هستند، اطلاع رسانی نماید و آنان را با حقوق اجتماعی و قانونی خود آشنا نماید.
2- کانون معلولین توانا به دنبال تغییر نگرش جامعه (خانواده، مراکز آموزشی و مردم) نسبت به معلولان و ایجاد بستر مناسب برای حضور اجتماعی معلولان در ایران است.
3- کانون معلولین توانا از مردم کمک مالی دریافت نمی نماید و با طراحی و اجرای پروژه های اقتصادی درآمدزا به دنبال کسب درآمد و در کنار آن، ایجاد اشتغال برای معلولان است تا درآمد حاصله را در جهت اهداف متعالی (فرهنگی ، اجتماعی و حمایتی) هزینه نماید.
4- کانون معلولین توانا با توجه به محرومیت های مالی، مشکلات درمانی و آموزشی، معضلات اشتغال، نبود فرهنگ صحیح در ازدواج و... در زندگی معلولین ایران ، خدمات رسانی و حمایت صحیح و تعریف شده از این عزیزان را در سرفصل اهداف خود قرار داده است.

ویژگیهای بارز کانون معلولین توانا

1- به منظور حفظ عزت و کرامت انسانی معلولین، درخواست کمک های مالی بلاعوض از مردم در این مرکز ممنوع است.
2- فعالیت های اجتماعی کانون کاملا مردمی بوده و با مشارکت فکری و اجرائی شهروندان و بدون حمایت مالی دولتی انجام می پذیرد.
3- تقریبا تمامی فعالیت های این مرکز (مدیریتی100درصد و اجرایی 80 درصد) با بهره گیری از نیروهای کارآمد معلول صورت می پذیرد.
4-حرکت سیاسی در این مرکز ممنوع است و فعالیت های کانون معلولین توانا کاملا به دور از گرایشات سیاسی انجام می پذیرد.
5- مدیریت در این سازمان مشارکتی و بر پایه مشاوره استوار است.
6- این کانون بار اجرایی، عملیاتی و مراجعاتی قابل توجهی را از دوش دستگاه های دولتی استان به ویژه سازمان بهزیستی برداشته است.